Velkommen til Gravplassen.no - nyhetskilden til nettgrav.no - graven på nett

Kjære deg, velkommen til Gravplassen.no - den nye nyhetskilden for alt om graven på nett og den fysiske graven. Oppdater deg på alt om nettgrav.no, graven på nett.


    Nettgrav.no er ditt personlige sted på nett. Et hellig sted for det som er viktigst. 


Nettgrav.no - din personlige plass på nett
Nettgrav.no er et sosialt medium for det som betyr mest for deg, stedet du besøker når du søker sannhet og ekthet. I fremtiden vil Nettgrav endre navn til The End of Time Social. Først skal vi utvikle graven fra å bare være en praktisk fysisk sten til et mer menneskelig og sosialt sted. 

Hvordan finne graven på nett via Nettgrav.no?

Nettgrav.no er gravplassen på nett. På vår nettportal kan familier finne gravene til deres kjære i Norge. Bruk søkefunksjonen "Finn en grav" og søk på navnet til gravlagte for å få resultater fra det nasjonale søkeregisteret.

Med over 1,5 millioner graver tilgjengelige for søk, har vi publisert en enkel struktur for å gjøre det lettere å finne graven du vil besøke. Sider for steder som Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger begrenser søket til graver i den respektive kommunen. 

På kommunesidene finner du oversikt over gravlund-sider som Eiganes Gravlund, Fana Kirkegård, Lademoen Kirkegård og Vestre Gravlund, som ytterligere begrenser søkeresultatene til å finne graven på den valgte gravlunden. Søk på navnet til den gravlagte for å finne graven.

I dag er det 391 kommuner/steder og over 600 gravlunder med tilhørende graver tilgjengelige for søk på Nettgrav.no.

Offentlig versus privat

Fysiske gravplasser i Norge er offentlige steder, der alle kan besøke gravene til hvem de vil og legge igjen gjenstander. Nettgrav.no er imidlertid privat og personlig for familie med nære pårørende. Alle som ønsker tilgang til Nettgraven må ha sin relasjon bekreftet. Når graveieren er bekreftet på graven, må graveieren akseptere nye relasjoner. I tilfeller der familien ønsker tilgang til Nettgraven uten bekreftet graveier, blir relasjonen bekreftet av Nettgrav.

Er Nettgrav istedenfor graven?
Nettgrav.no er en videreutvikling av graven og ivaretar det gamle, samtidig som det legger grobunn for det nye.

Les mer om hvordan vi opprettholder sikkerheten og integriteten til gravene og deg.