Alle gravlagte har sin egen personlighetsbank

Personlighetsbanken inneholder over 90 forskjellige personlighetstrekk, eller dyder om du vil, som familien kan legge til gravlagtes personlighet.

Nettgrav.no sin personlighetsbank har lagt dydene til graven for å vise hvem gravlagte var på innsiden. Hvordan du opplevde personen, hvilke personlighetstrekk viste seg? Et verktøy til å huske de mindre detaljene som oftest former oss mest. Både nåtidens og fremtidens generasjoner vil sette ditt bidrag som svært verdifullt.
Dydene du kan velge mellom er fra The Virtues Project som har gjort et solid arbeide med å legge til rette for refleksjon, som også gravplassen ofte inspirerer til. Med tiden vil vi også åpne opp for at den tilknyttet familien selv kan lage egne refleksjoner.