Hvordan møter nåtidens Gravplass behovsperspektivet døden fører med seg?

Jeg tror ikke den døde er på kirkegården. Selv om dagens offentlige gravplass ønsker at jeg skal tro det.

Graven er fundamentet for The End Of Time Social
#meg
I meg er jeg sjelen.
Tankene mine, følelsene mine og sansene er hvordan verden oppleves. "Jeg" bor i min kropp og opplever verden. Denne "jeg" lever uavhengig. 
Noen ganger glemmer jeg at følelsene og tankene jeg har i meg, ikke er mitt sanne jeg.
Da kan jeg skade. Lyve, stjele, såre, herske, krige og drepe.

#gravplassen
Så hvorfor er graven fokusert på kroppen min, og ikke hvordan jeg viste mitt sanne jeg, til verden?

#identitet
Våre alle "Jeg" er det samme. Vi er kjærlighet. Vi er nysgjerrige. Vi tar utfordringen Universet er og møter den samlet med håp og tro. Dette klarer vi. Og det er det graven skal vise.