Gjøre det som er forventet, eller gjøre det som er ekte?


Minnet om de som engang var i livene våre, lever i oss. Fra lukt, ord, bilder og omstendigheter kommer minnet frem. Disse minnene lever i våre indre rom som har sin egen betydning. 

#Merkedager
På offentlige merkedager som Julaften, Allehelgen, Nyttårsaften og 17.mai går flere på gravlunden og legger ned blomster med lys på graven. Ved de mer private merkedagene som morsdag, farsdag og bursdager kan samme behov melde seg.

For oss er det viktigere at mennesker lever bedre gjennom hele året, og livet. At vi ikke gjør som forventet, heller gjør det som gjør godt. Og det som er godt, kjenner du.

#Gravtavlen
Derfor har vi lagt til en mer omstendig gravtavle på Nettgrav.no. Der familier og venner har litt mer plass å være nær, gjennom hele året og livet. På gravtavlen kan man kommunisere både om og til gravlagte, lagre opplevelser og se andres omtanke. Være litt nærmere den gravlagte og på samme tid vise de som er rundt deg, at du er der.

 

Eksempel på en merkedagshilsen på gravtavlen til Egil.