Bevisst medlemskap

Å være bevisst er å vite at du er akkurat det. Når du vet at du er bevisst kan du oppleve ord, handlinger og situasjoner annerledes. Fra situasjoner der du før har blitt fornærmet opplever du forståelse gjennom empati. Du beveger deg gjennom dine relasjoner med ny styrke gjennom tung kjærlighet. 

Å bli Bevisst er en egen personlig livsreise. Det er ingen andre en naturen selv som kan veilede deg til din oppvåkning. Å tro gjennom en bønn kan være et godt startskudd for mange. Min bønn var:
"Til deg som er større, kan du hjelpe med denne følelsen som har satt seg i magen?"

Tidens tegn
Tidens tegn kan understøtte at mennesker i sentrale posisjoner opptrer som ubevisste. Logikken som Putin representerer har oppstått av frykt. Hans ord understøtter frykten, med gjentakelser om at Nato kom nærmere Russland. Hvilken logikk skapes av frykt, tror du?

Frykt-logikk handler om å skape distanse. Vi mot dem. Da er vi tryggere, da "vi" føles som en ekte mors fang. Dem oppleves da som de som vil angripe mors myke fang.
Eller rasisme, der min egen eksistens oppleves varmere, hvis den andre er mindre verdt.
Også en fryktlogikk.

Kjærlighetens logikk
´To End Of Time´ logikk er idéer som skaper tidløs verdiutvikling for alle som lever på planeten. Der idéer og påfølgende logikk ivaretar alle menneskers behov. Der vi alle er unike. Et sted der tilliten og ansvaret flyter hos alle. Kjærlighetens logikk vil kreve mer av deg som enkeltmenneske enn dagens frykt-logikk. Derfor begynner kjærlighetens logikk i det små. Med deg, og din familie gjennom Nettgrav Bevisst. Der vi møter følelsen som har satt seg i magen på en Bevisst måte.

I fjorårets julekort fra familien vår i Praha stod det:

"Jeg ønsker et godt forhold til de gode menneskene og alle barna, fra det perspektivet er jeg fristilt fra behovet om penger.

Jeg trenger ikke penger, men andre søker penger fra meg. Mitt måtehold flyter gjennom vitenskapen."Hvis du vil så kan du besøke graven til dine på https://nettgrav.no/ eller les mer om morselskapet til Nettgrav.no kjærlighets-logikk på The End Of Time Corporation sine nettsider på teotc.com