Bevisst Medlemskap: En reise om nærhet og Kjærlighetens Logikk

Vet du at du er bevisst? Bevissthet gir deg muligheten til å oppleve ord, handlinger og situasjoner på en ny måte. Du vil oppleve forståelse i stedet for fornærmelse, og du vil bevege deg gjennom relasjoner med ny styrke takket være tung kjærlighet.

Å bli bevisst er en personlig livsreise som kun naturen selv kan veilede deg i. En bønn kan være et godt utgangspunkt for mange, slik som denne: "Større makt, vil du hjelpe meg med denne følelsen som har satt seg i magen?""

Tidens tegn
Tidens tegn understøtter ofte at mennesker i sentrale posisjoner opptrer ubevisst. Putin representerer en logikk som stammer fra frykt, og hans ord understøtter denne frykten ved å gjenta at NATO nærmer seg Russland.

Fryktlogikk handler om å skape distanse mellom "oss" og "dem". Rasisme er også en form for fryktlogikk der ens egen eksistens oppleves forhøyet ved å redusere verdien til andre.

Kjærlighetens Logikk - To End Of Time
Kjærlighetens logikk, også kjent som To End Of Time logikk, skaper tidløs verdiutvikling for alle på planeten. Denne logikken ivaretar behovene til alle unike mennesker og skaper tillit og ansvar hos alle. Kjærlighetens logikk vil kreve mer av deg enn fryktlogikk, så det begynner med små steg, som å bli en del av Nettgrav Bevisst sammen med din familie. Der kan du møte følelsen som har satt seg i magen på en bevisst måte og la det som holder oss sammen, være veiviser.

Som det stod i familiens julekort fra Praha i fjor: "Jeg ønsker et godt forhold til de gode menneskene og alle barna. Fra dette perspektivet er jeg fri for behovet for penger. Jeg trenger ikke penger, men andre søker dem fra meg. Mitt måtehold flyter gjennom vitenskapen."Besøk graven til dine på Nettgrav.no eller les mer om Kjærlighetens logikk og The End Of Time Corporation på teotc.com.