Din tilstedeværelse betyr mye
I dagens dynamiske og tilkoblede verden har måten vi lever og bor på endret seg. Det er ikke uvanlig at nære venner og familiemedlemmer bor langt unna hverandre, og ofte for lengre perioder.


For mange betyr dette at graven til de avdøde familiemedlemmene fremdeles er der hjemme. Tradisjonelt sett blir de avdøde gravlagt i kommunen de bodde i. For å imøtekomme våre behov for tilhørighet og nærhet, trengte vi en løsning der graven kunne være et tilgjengelig sted. Et sted som kan besøkes når vi føler for det, uavhengig av hvor vi befinner oss. Og slik ble behovet for graven på nett, Nettgrav, sett.


Men hva er rollen til en grav i vår digitale verden?


I møte med nye utfordringer og endringer, trenger vi et sted hvor vi kan bearbeide våre emosjoner. Et sted hvor vi kan finne sammen, og transformere våre følelser med opplevelser mot det håpefulle og sterke.

Det er bare du selv som kjenner kilden til sterk energi. Nettgrav.no er en portal designet for å hjelpe deg med å møte de emosjonelle opplevelsene vi alle bærer på.


Jeg tror at den neste store utviklingen for menneskeheten vil skje innenfra. Spørsmål som: "Hvem er vi?", "Hvordan skal vi alle leve sammen?" og "Hva er våre felles mål og mening med livet?" vil i stor grad bli formet gjennom menneskelig interaksjon via nett. Derfor er graven vårt utgangspunkt til den store dialogen som venter oss.


Det er bare du som kan styre ditt eget liv. Du vet hva som er viktig, og hvem du er. Med ansvar vil du vokse. Med tro vil du stå støtt. Med bevissthet vil du transformere og vite.


Som gründer og ansvarlig for Nettgrav.no er jeg ansvarlig for nye tjenester og løsninger vi tillegger portalen vår. Derfor er det viktig for meg å ha med deg på reisen. 

Graven er ett sted som omfavner oss, og dine betraktninger betyr mye.


Hvis du har tid og lyst kan du delta i en kort undersøkelse. Det burde bare ta noen minutter av tiden din, og svarene vil bli behandlet med streng fortrolighet. Tilbakemeldingen din vil bare bli brukt til å forbedre tjenesten vår og bedre utviklingen av graven på nett.


Du kan få tilgang til undersøkelsen ved å klikke her.


Vi takker på forhånd for tiden og innsatsen din. Deltakelsen din er høyt verdsatt og vil bidra stort til å hjelpe med fortsettelsen av Nettgrav.no.


Med vennlig hilsen


Are Kamark

are@nettgrav.no